پروژه ها

 

شرح کار

میدان

کارفرما

مدت سال

تاریخ شروع

وضعیت

ارائه خدمات یکپارچه حفاری

(10 سرویس)

پارس جنوبی

نفت و گاز پارس

9

1387

اتمام

ارائه خدمات حفاری برای حفاری
دو چاه مطالعاتی

پارس جنوبی

فاز 12

پتروپارس

1

1387

اتمام

خدمات مادلاگینگ،
ایمنی
H2S و فیشینگ

پارس جنوبی
فاز 13و22-24

پتروگوهر فراساحل کیش

6

1390

درحال اجرا

خدمات مادلاگینگ، ایمنی H2S

پارس جنوبی

فاز 15و16

داناانرژی

2

1389

اتمام

خدمات مادلاگینگ،
ایمنی
H2S

پارس جنوبی
فاز 17و18

داناانرژی

4

1392

درحال اجرا

خدمات ایمنی H2S

مسجد سلیمان

CNPCI

1

1391

اتمام

خدمات ایمنی H2S

برای 7 حلقه چاه

آزادگان شمالی

CNPC

2

1391

اختتام

خدمات ایمنی H2S

پارس جنوبی
فاز18

ملی حفاری

4

1388

اتمام

خدمات ایمنی H2S

برای 3 حلقه چاه

آذر

حفاری نفت و گاز
پرشیا قشم

2

1393

اتمام

خدمات ایمنی H2S

برای 20 حلقه چاه

یاران شمالی

توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

2

1393

درحال اجرا

خدمات ایمنی H2S

برای 27 حلقه چاه

آزادگان جنوبی

پدکس

(حفاری، اکتشاف و انرژی گستر پارس)

2

1393

درحال اجرا

خدمات ایمنی H2S

برای 7 حلقه چاه

آزادگان جنوبی

حفاری شمال

2

1395

درحال اجرا

خدمات ایمنی H2S

برای 1 حلقه چاه

آزادگان جنوبی

توسعه حفاری تدبیر

1

1395

اتمام

خدمات ایمنی H2S

برای 5 حلقه چاه

لالی، مسجد سلیمان، هفتکل، رک سفید

دکلداری صبا

(نفتخیز جنوب)

2

1395

اتمام

خدمات ایمنی H2S

برای 6 حلقه چاه

میدان آذر

WSI

(خدمات چاههای ایران)

2

1395

درحال اجرا

خدمات ایمنی H2S

برای شناور سی پد

پارس جنوبی
فاز13و21و14

صدرا

2

1395

درحال اجرا

خدمات ایمنی H2S

برای 1 حلقه چاه اکتشافی

میدان آریا

حفاری شمال

(مدیریت اکتشاف)

2

1396

درحال اجرا

خدمات ایمنی H2S

برای تعمیرات چاه ها

پارس جنوبی

کان دانا

پترودانیال کیش

کیپس

1

1396

درحال اجرا

خدمات ایمنی H2S

چیلنگر

عملیات اکتشاف

(نفتخیز جنوب)

1

1396

درحال اجرا

خدمات ایمنی H2S

میدان آذر

دکلداری صبا- ساعد

1

1396

درحال اجرا

خدمات ایمنی H2S برای 1 حلقه چاه آزادگان حفاری شمال 2 سال 1395 در حال اجرا
خدمات ایمنی H2S برای 1 حلقه چاه یاران شمالی پرشیا 1 سال 1396 اتمام
خدمات ایمنی H2S برای فاز 13 پارس جنوبی پترو گوهر فراساحل کیش 5سال 1392 در حال اجرا
خدمات ایمنی H2S برای فاز 13C پارس جنوبی CPOE15 5 سال 1392 در حال اجرا
خدمات ایمنی H2S برای فاز 13D پارس جنوبی پترو گوهر فراساحل کیش 4 سال 1393 در حال اجرا
خدمات ایمنی H2S برای شناور seapad پارس جنوبی صدرا 1 سال 1396 در حال اجرا
خدمات ایمنی H2S برای KANDANA پارس جنوبی KAN DANA 1 سال 1396 در حال اجرا
خدمات مادلاگینگ برای 1 حلقه چاه آذر سروک کیش 1 سال 1396 در حال اجرا

خدمات مادلاگینگ برای 1 حلقه چاه فازهای مختلف پارس جنوبی

پارس جنوبی پترو گوهر فراساحل کیش 1 سال 1396 در حال اجرا
خدمات مادلاگینگ برای 2 پلتفرم   دانا 7 سال 1391 اتمام
 

 

Atlasتاریخ شروع: مرداد 87

تاریخ پایان: اسفند 87

خدمات ارائه شده:

گل حفاری
مغزه گیری
مادلاگینگ(نمودارگیری گل حفاری)
راندن لوله های جداری
مانده یابی
اجاره ابزارآلات حفاری
سرویس ایمنی گاز H2S
بازرسی
Bucking
سرویس سرچاهی

 

 

 

coslstrikeتاریخ شروع: اسفند 88

تاریخ پایان: شهریور89

خدمات ارائه شده:

گل حفاری

مغزه گیری

مادلاگینگ(نمودارگیری گل حفاری)

راندن لوله های جداری

مانده یابی

اجاره ابزارآلات حفاری

سرویس ایمنی گاز H2S

بازرسی

Bucking

سرویس سرچاهی

 

اطلاعات تماس

آدرس:تهران-میدان ونک-خیابان ملاصدرا-خیابان شیخ بهایی شمالی-کوچه امداد غربی-پلاک 5

 (+98)2143649000   : تلفن

(+98)2188629623  : فاکس

آدرس: جزیره کیش - فاز صنعتی 3- میدان نوآوران-خیابان نفت-قطعه 76 و 77

 (+98)764445034    : تلفن

(+98)7649317033   : فاکس