بیانیه ماموریت - مزایای رقابتی

ماموریت:

  • پیشبرد حرفه ای پروژه های حفاری در حوزه انرژی.
  • محدوده بازار: بالادستی نفت و گاز
  • محدوده جغرافیایی: ایران با نگاهی به بازارهای منطقه.


چشم انداز:

مپصا کیش ایرانی ترین ارائه کننده خدمات با کیفیت و قیمت مناسب در حوزه صنعت نفت گاز و پتروشیمی.


توصیف چشم انداز:

ما در مپصا کیش می خواهیم خانواده ای متشکل از افراد بسیار باانگیزه ، کوشا ، سلامت و پر مهر که در راستای اهداف و ارزش های سازمانی شرکت مپصا تلاش نموده و با ایجاد نوا